Communicatie met ouders, goed geregeld

Met Ouders & School spelen we in op de vraag vanuit scholen om een veilige digitale omgeving, waar de school informatie kan uitwisselen met ouders. Een omgeving waarbinnen directie en leerkrachten digitaal kunnen communiceren met ouders.
Een omgeving die gebruikt kan worden om zaken te plannen, activteiten door te geven, oproepen te doen en documenten te delen.
Een afgeschermde plek waar groepspagina's en fotoalbums met een gerust hart gedeeld kunnen worden.

Ouders & School is een communicatieportaal voor scholen en ouders waarbinnen al deze zaken een plek hebben gekregen.

Mededelingen, nieuws en informatie in een afgeschermde omgeving

Zowel schoolbreed als per groep kan er informatie, nieuwsberichten, documenten en mededelingen worden gedeeld met ouders. Ouders registreren zich eenmalig voor het portaal en kiezen jaarlijks aan welke groepen zij zijn gekoppeld. Hierdoor krijgen zij alleen die informatie te zien die voor hen is bestemd.

Voor de leerkrachten is een praktische beheeromgeving in Claros School CMS ingesteld, vanwaaruit zij hun groeppagina's, info en documenten met de groepouders kunnen delen.
Een handig mailsysteem stelt de leerkracht in staat om snel een mailing uit te doen naar de ouders van de groep of naar aangepaste mailinglijsten.

Uitgebreide mailfuncties

Met de oudergegevens in de database is het voor leerkrachten en directie een stuk makkelijker om gericht mailings te verzenden naar de ouders. Ouders ontvangen de mailberichten in de huisstijl van de school.

Maakt u ook gebruik van de Claros Mail uitbreiding, dan kunt u ook fraaie mailsjablonen opstellen en deze gebruiken voor bijvoorbeeld de groepsnieuwsbrief.
Ouders & School volgt de wetgeving zoals die is opgesteld in de AVG. Ouders kunnen zich ten alle tijden in/uitschrijven voor de mailings, en verzoeken om de persoonsgegevens uit het systeem te verwijderen. Persoonsgegevens worden in een beveiligde database opgeslagen.

Handig uit te breiden

Het communicatieportaal als basis is reeds voldoende uitgebreid om goed dienst te doen. Extra uitbreidingen als Diplr (gespreksplanner), Claros Shop (iDEAL betaalsysteem), Overblijven! (TSO extensie) en Claros Mail maken het portaal nóg completer!

In actieve ontwikkeling is de Ouders & School app voor IOS en Android toestellen. Veel van de functies uit Ouders & School komen dan letterlijk binnen handbereik van de ouders. De verwachting is dat deze app in 2018 beschikbaar komt.

Wilt u meer weten over het Claros School CMS?

Vraag nu een presentatie aan of neem contact op voor meer informatie.

Claros School CMS- helder voor iedereen.
Claros School CMS - Uw school online C-2018 - Disclaimer en Algemene Voorwaarden