Disclaimer en Privacy

Graag zijn we duidelijk in waar we voor staan en wat we gebruiken.
Deze website is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over onze diensten.
In deze disclaimer leggen we precies uit onder welke voorwaarden u gebruik kunt maken van deze website. Ook leggen we uit hoe we met de persoonlijke gegevens, mocht u die delen via een webformulier, omgaan.

Claros School CMS- helder voor iedereen.

Disclaimer Claros School CMS onderdeel van Oscreative, gevestigd in Ede op Leusveld 3 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 09174817.
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door de website van Claros School CMS(verder als CSC) te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken op welke wijze dan ook stemt u in met deze voorwaarden.

Privacy

CSC werkt conform de eisen zoals gesteld in de wet AVG. We zijn deelnemer en ondertekenaar van het Privacyconvenant.
Deze website gebruikt cookies om statistische gegevens te verzamelen hoe vaak de website wordt bezocht en op welke linken er wordt geklikt. Er wordt geen persoonlijk informatie verzameld op de gewone pagina’s. Met uitzondering van de supportpagina en de contactpagina. Op beide pagina’s staat een formulier. Deze pagina’s worden via een beveiligde (SSL)verbinding geopend en bij het versturen worden uw persoonlijke gegevens versleuteld. De gegevens worden in een beveiligde database opgeslagen en enkel en alleen gebruikt om u van de juiste support dan wel informatie te voorzien. De gegevens zullen nooit worden gebruikt voor enig ander doel of gedeeld met derden.
Persoonlijke informatie verkregen via deze formulieren wordt na 3 maanden verwijderd uit de database en de mogelijke e-mails eveneens. Mocht er een datalek optreden, dan zullen we alle personen die binnen 3 maanden contact hebben gezocht en hun persoonlijke gegevens hebben verstuurd, verwittigen van het datalek en voorzien van eventuele informatie hoe te handelen.
CSC aanvaard geen aansprakelijkheid voor verkeerde persoonlijke gegevens, wij gebruiken wat we krijgen toegestuurd. Evenmin aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden in uw persoonlijke informatie, of in geval van een datalek, het (mis)gebruik van uw persoonlijke informatie.Website informatie

CSC is zich bewust van haar taak om zo betrouwbaar mogelijk informatie te verstrekken op deze website. Alle inhoud die door CSC via deze website wordt gecommuniceerd is dan ook met zorg vastgesteld. Niettemin kan CSC geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid en actualiteit van het de aangeboden informatie. Evenmin kan CSC aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of het niet foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website.
Indien deze website een pagina raadpleegt van derden (een zogenaamde link), wijst CSC u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Iedere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via en link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.
Het is de gebruiker van deze die niet toegestaan de informatie op de website door te geven, te openbaren, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Claros School CMS of diens licentiegevers.
Aan de geboden informatie alsmede aan de prijsopgaven op de website kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algehele informatie en kunnen door de CSC zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wijzigingen vind u op deze pagina. De pagina is voor het laatst opgemaakt in april 2018.Hebt u vragen of opmerkingen over deze disclaimer van CSC, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Claros School CMS
Leusveld 3
6715 GJ EDE
info@clarosschoolcms.nl


Trainingen

Wilt u dat heel uw team gebruik gaat maken van Claros School CMS? Dan kan een teamtraining zorgen voor een kickstart!
Afhankelijk van uw wensen geven we een training van 1 tot 2 uur bij uw op school. Als onderdeel van een studiedag/CAO daginvulling bijvoorbeeld. Na een heldere presentatie kunnen de leerkrachten met opdrachten aan de slag en krijgen ze snel de smaak te pakken.
Hierna kunt u met uw team afspraken maken hoe frequent uw collega's content op de site plaatsen. Ook kunnen we met u en het team de afspraken over privacy doornemen en toelichten.

Heeft u specifieke wensen op het gebied van de website? Bespreek het eens met ons. Mogelijk kunnen we met een goede op maat training een oplosssing aanbieden.

Claros School CMS - Uw school online C-2018 - Disclaimer en Algemene Voorwaarden